Menu Sluiten

100 soorten: wintertijd

De najaarstrek is zo goed als over. Het overgrote deel van de zomergasten is vertrokken naar het verre zuiden, en een groot deel van de overwinteraars is reeds gearriveerd. Met temperaturen net boven het vriespunt, lijkt de winter al echt begonnen te zijn.

Natuurlijk zijn er nog zat leuke soorten te vinden de komende maanden. Zo kunnen er overal kleine zwanen of wilde zwanen opduiken, of wordt de gemeente nog even getrakteerd op een wintereendensoorten als brilduiker, tafeleend of nonnetje. Er is dan ook reden genoeg om naar buiten te gaan, maar er zit een lichte kink in de kabel: het beperkte aantal zonuren per dag. In de afgelopen maanden is het nog goed te doen geweest om voor of na werk een paar uur te vogelen; nu is het helaas nog donker vóór werk, of al (bijna) donker na werk. Ondanks dat heb ik toch nog wat leuke soorten mogen zien!

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding Spreeuw Starling
Spreeuw / Starling

Grote aantallen spreeuwen verzamelen zich in de regio, om gezamenlijk te slapen in een nabijgelegen natuurgebied. De polders van Voorschoten worden gebruikt als foerageergebieden; op de nieuwe trekkijklocatie komen ze dan ook met grote regelmaat voorbij.

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding Robin Roodborst
Roodborst / Robin

Op een paal iets verderop tref ik geregeld deze roodborst. Meestal is ‘ie druk aan het zoeken naar wat te snaaien langs het riet, maar af en toe poseert ‘ie even mooi. Zeker met de zachte grasachtergrond springt de naamgever van deze vogel er duidelijk uit: de rode borst. Roodborsten zijn het hele jaar door te zien op heel veel plekken, maar het zijn lang niet altijd dezelfde vogels. In de wintermaanden zijn het overwinterende vogels uit het noorden, terwijl de zomervogels van hier hun geluk in het zuiden aan het beproeven zijn.

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding Sperwer Sparrowhawk
Sperwer / Sparrowhawk

Ondanks het matige weer, blijken de laatste paar weken wat leuke rovers opgeleverd te hebben. Het is niet ongewoon geweest om tijdens een ochtend vogelen een torenvalk, buizerd, sperwer en havik tegen te komen, met vaak een vijfde roversoort als bonus. Zo heb ik er eenmaal een overtrekkende bruine kiekendief bij mogen schrijven, en ook al een slechtvalk.

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding Havik Goshawk
Havik / Goshawk

De echte wintergasten lijken hun intrede ook weer te doen in Voorschoten. Groepen met kolganzen trekken geregeld over; daar heb ik zelfs al een toendrarietgans bij gezien. Ook een drietal wintertalingen, ver achterin de poldersloten, is een leuke ontdekking geweest, evenals zeven overvliegende wulpen. Weliswaar geen nieuwe soorten voor dit jaar, maar wel mooie aanvullingen voor de soortenlijsten van oktober en november. En die wintertalingen zijn ter plaatse geweest, de vorige groep is enkel overgevlogen, dus ook een leuke bonus!

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding Roodborst
Roodborst / Robin

De teller voor nieuwe soorten blijft dus op 0 staan voor deze keer. Waarschijnlijk kan ik een aantal soorten onderhand wel op m’n buik gaan schrijven. Najaarstrekkers als grote lijsters, bladkoningen, gekraagde roodstaarten en rode wouwen zullen waarschijnlijk niet meer gaan opduiken. Maar bij vogelen geldt: zeg nooit ‘nooit’. Dus voorlopig schrijf ik ze nog even met potlood, in plaats van met watervaste stift.

Totaal aantal soorten: 138 / 100

Aantal nieuwe soorten: 0