Menu Sluiten

100 soorten: van oever naar water

Blauwe luchten! Ze zijn er sporadisch geweest de afgelopen twee weken. Tussen de dikke lagen wolkenvelden breekt zo nu en dan de zon door. Sommige ochtenden zijn zelfs blauw begonnen. Met een zachte wind en niet onaangename temperaturen, maakt dat vogeltrek kijken zeker geen straf. En vogeltrek is er geweest! Vooral de lijsters zijn goed vertegenwoordigd geweest; dagen met honderden koperwieken en zanglijsters zijn eerder regel dan uitzondering. De leuke krenten in de pap zijn dan vooral de enkele beflijster of kramsvogel, soorten die toch enkele maanden weg zijn geweest. Tussen alle honderden vinken komen ook de eerste kepen al voorbij, en de aantallen sijzen lopen op sommige dagen ook richting de honderd. Op de echte topdagen zijn er zeker 1500 trekvogels over de nieuwe trekkijkplek gegaan. Zulke aantallen vallen natuurlijk in het niets ten opzichte van de ├ęchte toplocaties voor de trek, maar toch, 1500 vogels is niet niets!

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding Spreeuwen Starlings
Spreeuwen / Starlings

Naast al die trekvogels zijn er op mijn nieuwe locatie ook een hoop spreeuwen te zien. Ze overnachten vlakbij in een rietkraag, en in de vroege ochtendzon waait een groep van minstens duizend vogels uit over de polders, om daar te gaan foerageren. In deze tijd van het jaar vormen spreeuwen vooral in de avond grote beweeglijke wolken, hopelijk vormt zich dat ook hier!

Kievit Lapwing Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding
Kievit / Lapwing vogel

Ook veel andere soorten zijn massaal aan het verplaatsen. Groepen kieviten passeren ook met enige regelmaat, soms tien stuks, soms vijftig, soms zelfs groepen van tegen de tachtig of negentig vogels.

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding Aalscholver
Aalscholver / Cormorant

Aalscholvers laten zich ook goed zien. Laagvliegende exemplaren vliegen vooral lokaal heen en weer om een maaltje bij elkaar te vissen, maar hoger in de lucht vormen zich lange slierten aalscholver die een lange reis naar het zuiden ondernemen. Zeker een sliert van meer dan honderd vogels is een indrukwekkend gezicht, en dat doet toch weer wat waardering voor deze soort opleven.

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding Veldleeuwerik Skylark
Veldleeuwerik / Skylark

Met een dunne laag bewolking valt er ook nog prima te fotograferen. Het voordeel van wat lichte bewolking is dat vluchtsilhouetten donkerder afsteken tegen de witte achtergrond. De vogels lijken dan ook wat groter, wat spotten iets makkelijker maakt. Zo absent als de veldleeuwerik dit voorjaar lijkt te zijn geweest (of, zo slecht als ik ze dit voorjaar heb kunnen spotten!), zo frequent zijn ze nu te zien. Op de meeste dagen passeren er wel tientallen, op sommige dagen gaat ook hier de teller over de honderd! Dat geeft ook mooi de kans om wat betere platen te schieten dan het bewijsplaatje van een maand geleden.

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding Waterpieper Water Pipit
Waterpieper / Water pipit

Met het ontdekken van de oeverpieper vorige keer, kan het algemenere familielid eigenlijk niet uitblijven. Tussen de honderden graspiepers door zijn er toch al een paar waterpiepers over Voorschoten heengevlogen de laatste dagen. Op losse foto’s is de verwarring met een graspieper goed voor te stellen. Gelukkig is de roep en het vliegbeeld beduidend anders, waardoor ze op geluid en gedrag te ontdekken zijn.

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding Zwarte Roodstaart Black redstart
Zwarte roodstaart (vrouw)

Niet alle vogels zijn voorbij gekomen met mooie blauwe luchten. Het overgrote deel is voorbijgetrokken onder een grijze mantel. Voor het tellen is dat geen probleem, maar als zich dan een nieuwe soort voordoet, worden de foto’s al vrij snel bewijsplaatjes. Stevige bewolking en een sluitertijd van 1/2000 van een seconde resulteert al snel in ISO-waarden van 3200 of meer, dus dat betekent ruis, detailverlies en minder plezante plaatjes. En dat ene vrouwtje zwarte roodstaart dat over is komen vliegen, dat staat dan matig op de foto. Aan de andere kant, de rode staart, de vleugelstrepen en de rest van de eigenschappen zijn toch nog aardig te herkennen, dus ze mag mooi bij de lijst van 100 Vogelsoorten in Voorschoten!

Totaal aantal soorten: 138 / 100

Aantal nieuwe soorten: 2

  • Waterpieper
  • Zwarte roodstaart