Menu Sluiten

100 soorten: grensgevalletje

Het zijn spannende dagen om vogeltrek te kijken! In de lucht is het op sommige momenten namelijk flink druk. Groepen met overtrekkende sijzen, ganzen, houtduiven, aalscholvers, vinken en allerhande piepers komen veelvuldig voorbij. De eerste weken van oktober zijn vooral goed voor zangvogeltrek, de grote roofvogelverplaatsing volgt daar een week of twee na. Menig uurtjes heb ik weer in de ochtend de lucht afgespeurd, en de resultaten mogen er wezen!

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding Pijlstaart Pintail
Pijlstaarten / Northern pintails

De eerste klapper is al gelijk in tweevoud gekomen. Tot tweemaal toe passeert er in alle vroegte een groep pijlstaarten over de polders. Pijlstaarten zijn voornamelijk nachttrekkers, en hebben de neiging om op flinke hoogte over te vliegen. Daardoor blijven ze vaak onopgemerkt. De donkere silhouetten tekenen echter goed af tegen de zware bewolking, waardoor ik ze op het spoor ben gekomen. Later die ochtend volgt er nog een kleiner groepje, waar ook nog eens twee slobeenden bij vliegen. Ondanks matig licht en een forse afstand, valt aan de lange nek, lange puntige staart en de toptekeningen te zien dat bovenstaande groep uit allemaal pijlstaarten bestaat. En alhoewel ze in flinke aantallen overwinteren in de regio, toch pas weer de zesde melding van deze soort in deze gemeente.

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding Boomleeuwerik Woodlark
Boomleeuwerik / Woodlark

Twee weken geleden heb ik de eerste veldleeuwerik van dit jaar boven Voorschoten gezien. Deze week heb ik het kortstaartige familielid ervan over zien vliegen, namelijk de boomleeuwerik. Aan de zang en roep zijn die twee leeuweriken al van ver te onderscheiden, maar als ze stilzwijgend overvliegen, dan wordt het soms wat lastiger. Een duidelijk verschil zit er in de lengte van de staart; boomleeuweriken hebben een behoorlijk kort, bijna afgeknipt ogend, staartje. Mijn vermoeden dat deze soort hier ook over zou komen tijdens de trek, blijkt dus goed gegrond te zijn. Voor mijzelf een leuke opsteker, want boomleeuweriken in vlucht herkennen is soms best ‘tricky business’, en ook nog eens een mooie, geheel nieuwe soort voor Voorschoten.

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding
Oeverpieper / Rock pipit

Bij een andere soort heb ik flink moeten gissen. Langs beide kanten van de Vliet heeft zich namelijk een ochtend deze pieper opgehouden. Het beste beest is de hele tijd druk aan het foerageren geweest aan het water, maar, wat is het nou precies? Een waterpieper, of een oeverpieper? Die twee soorten zijn in het verleden als conspecifiek beschouwd, dus als dezelfde soort. Onderzoek heeft aangetoond dat er toch echt verschil bestaat tussen beide soorten, maar op basis van uiterlijke kenmerken en roep is het soms nog verdraaid lastig om tot een zekere determinatie te komen. Waterpiepers komen meer in het binnenland voor, terwijl oeverpiepers voornamelijk aan de kust worden gezien. Maar, zoals ook vorige keer al met de middelste zaagbekken is gebeurd, soms waait er wel eens wat het land in. Met een extra controle via waarneming.nl blijkt het een oeverpieper te zijn, de minder waarschijnlijke van de twee! En daarmee ook direct een nieuwe soort voor Voorschoten!

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding Raptor Bird Of Prey Roofvogel Blauwe Kiekendief Hen Harrier
Blauwe kiekendief / Hen harrier

Ook de laatste klapper van deze week is in tweevoud voorbijgevlogen. Tot tweemaal toe is Voorschoten getrakteerd op een bezoek van een blauwe kiekendief. De eerste waarneming, begin deze week, is vooral mooi geweest voor de statistieken. Met een zon ver verstopt achter dikke stapelwolken valt er op dat moment weinig fotografisch te maken van een overvliegende kiekendief. Het levert bewijsplaatjes op, maar daar is alles mee gezegd. Twee dagen later krijg ik gelukkig een herkansing, wanneer deze vogel rustig voorbij komt zoeven. Nog steeds wat bewolking, nog steeds op een forse afstand, maar toch rolt er een aardige compilatie uit. Roofvogelsoort 11 dit jaar in Voorschoten!

En ja, dan dat grensgeval… Tijdens een middag zangvogels speuren in het Voorschotense deel van de Horsten hoor ik ganzenpaniek vanuit de Duivenvoordse-Veenzijdse polder. Tussen de bomen door probeer ik te zien wat er aan de hand is; dit soort ganzenpaniek duidt soms op spannende dingen, maar het kan natuurlijk ook zomaar een trekker op een akker zijn die wat onrust veroorzaakt. In de verte zie ik iets groots, roverigs vliegen. Ik schiet snel wat platen en ik voel direct nattigheid; een korte blik op mijn camera bevestigt mijn voorgevoel: zeearend!

Een dag ervoor zijn meerdere meldingen gedaan van jonge zeearenden die in de duinen verblijven. Met de westenwind bestond de kans dat ze dan richting Voorschoten zouden afzakken, iets waar ik op gehoopt had. En verdraaid, het blijkt zo te zijn! Ik zet een sprintje in naar het volgende open stuk, om daar te kijken waar de zeearend naar toe gaat. De vogel vliegt redelijk rechtlijnig de polder door en verdwijnt voor mij weer uit beeld. Ik haast me naar m’n fiets, wat met allerlei cameraspullen en thermoskleding makkelijker gezegd dan gedaan is. Na wat speurwerk zie ik dat de vogel zich anderhalve kilometer verderop in de polder in een boom geparkeerd heeft. Ik maak melding van de vogel en besluit op zoek te gaan naar een plek om de vogel wat beter te bekijken. Via een bospad kom ik op redelijke afstand, weliswaar nog steeds een metertje of 800, maar genoeg om de vogel rustig te kunnen bekijken.

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding Raptor Bird Of Prey Roofvogel Zeearend White-tailed Eagle
Zeearend / White-tailed eagle

De jonge zeearend besluit na een half uurtje om een ommetje te maken en ik krijg wat kansen op vluchtplaten. Vervolgens ploft de vogel neer in een weiland, om wat verbouwereerd tussen de koeien in te staan. Een geestig gezicht, zo’n grote kip met banaan midden in de polder. Later zakt de vogel al cirkelend wat verder af naar het zuiden en ga ik ervandoor. Thuis zie ik dat mijn tijdige melding ervoor heeft gezorgd dat wat andere lokale vogelaars de vogel ook nog hebben kunnen spotten. Altijd fijn!

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding Raptor Bird Of Prey Roofvogel Zeearend White-tailed Eagle
Zeearend / White-tailed eagle

Dus daar sta je dan, te kijken naar een zeearend, nét buiten je gemeentegrens. Voor 100 vogelsoorten in Voorschoten telt ‘ie dan dus weliswaar niet, maar er valt weinig te klagen als je zelf een zeearend ontdekt!

Totaal aantal soorten: 136 / 100

Aantal nieuwe soorten: 4

  • Blauwe kiekendief
  • Boomleeuwerik
  • Oeverpieper
  • Pijlstaart