Menu Sluiten

100 soorten: wintertaferelen

Het is een terugkerend thema binnen mijn blogs: het weer. Er is ook geen ontkomen aan, met een passie die zich grotendeels buiten afspeelt. Natuurlijk, tijdens de echt heftige hoosbuien valt er weinig te beleven buiten, en van achter een computer, telefoon, of vogelboek kun je je ook prima met vogelen bezighouden. De hoofdmoot vindt echter altijd plaats daar waar de vogels zijn. En dan ben je dus ook afhankelijk van de weersomstandigheden.

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding Buizerd Buzzard Raptor Bird Of Prey Roofvogel
Buizerd / Buzzard

De afgelopen week heeft vooral bestaan ‘tussen de buien door’. Ook een stevige zuidenwind helpt niet echt. Trekvogels willen nu graag richting het zuiden, en volle bak wind tegen zet niet aan tot grootschalige trek. Waar die stevige wind wel handig voor is geweest, is het voorbij blazen van de buien. Met enige regelmaat ben ik wel in een bui beland, maar dat is telkens van korte duur geweest. Net als de bovenstaande buizerd overigens, die even zijn rust neemt op een in de grond gestoken schep.

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding Brandgans Barnacle goose
Brandganzen / Barnacle geese

Zware, grijze luchten maken het fotograferen lastiger; het gebrek aan licht duwt de ISO-waarden vaak richting onbruikbare hoogte, zeker als je vogels in vlucht wilt vastleggen. Er is genoeg leuks gezien geweest, maar ergens fatsoenlijke foto’s van krijgen, dat is dan nog een tweede. Elke keer opnieuw ben ik aangenaam verrast als ik watersnippen voorbij zie komen in ‘mijn’ gemeente, en dat is me afgelopen al weer tweemaal gebeurd. Telkens een groepje van ongeveer zes vogels, die na zonsopgang opvliegen. Misschien heb ik ooit de mazzel om ze een keer van wat dichterbij te kunnen bewonderen; een leuk zoekproject voor op de immer groeiende to-do-lijst.

Af en toe breekt de zon even door, en als er dan een vogel meewerkt, zit je direct gebakken. Turend over de polders, zoekend naar een purperreiger of wespendief, krijg ik bezoek van deze jonge ekster. Normaliter zijn ekster gewiekste en ietwat schuwe vogels, maar ook inventief, nieuwsgierig en, zoals de meeste kraaiachtigen, aardig slim. Deze jongen vogel blijkt in het grasveld naast mij wat te eten te willen zoeken, maar wil eerst even weten wie of wat ik ben. Dus vanaf een paaltje, op luttige meters afstand, wordt mijn aanwezigheid even bestudeerd. Veel van de foto’s die ik schiet zijn genomen op het laatste stuk van mijn telelens, 500 tot 600 millimeter ingezoomd, en vaak ook nog een uitsnede daarvan. Deze vogel zit echter zo dichtbij dat ik bij 200 millimeter al mijn beeld begin te vullen. Wat een luxe!

Over het hele jaar genomen heb ik al aardig wat uren op de trekkijklocatie gemaakt. Langzaamaan beginnen bepaalde vliegpatronen op te vallen, zowel van lokale vogels, als van de trekkers. De ochtendverplaatsingen van de ganzen en meeuwen uit de regio; het af- en aanvliegen van adulte visdieven met voer voor de jongen; het ontwaken van wat lokale rovers, zoals een havik, een paar torenvalken en een donkerbruin uitgevallen buizerd. Ook het foerageren en voorbijvliegen van groepen putters, groenlingen en mezen valt onder dat standaardriedeltje. Iets wat daarvan afwijkt, van dan ook direct op. Zoals een groep van vijf eenden, die in een los lijnverband hoog over komen vliegen. De achterste eend is vrij makkelijk op naam te brengen; alleen een slobeend heeft zo’n grote toeter van een snavel.

Die andere vier eendjes, die zijn beduidend kleiner, en dat maakt ze interessant. Aan de onderzijde van de vleugel is aan beide een brede donkere rand te zien, op de bovenzijde zit een witte vleugelstreep. Voorop de groep vliegt een man, met kastanjebruine kop, groene oogveeg en een gele vlek op z’n achterste. Winterse taferelen halverwege augustus, want dit zijn vier wintertalingen! Door de weersomstandigheden en de afstand blijft het bij wat bewijsplaatjes. Desalniettemin een mooie aanwinst voor de lijst van dit jaar, zeker zo vroeg in het najaar!

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding Wintertaling Teal Slobeend
Vrouw slobeend (meest links) en wintertalingen / Female shoveler (far left) and teals

Totaal aantal soorten: 127 / 100

Aantal nieuwe soorten: 1

  • Wintertaling