Menu Sluiten

100 soorten: alles rustig

Het voelt allemaal een beetje dubbel, hoe het de afgelopen weken is gegaan. Aan de ene kant is het vinden van een nieuwe soort een bijzonder lastige opgave. In de hoogzomermaanden waaien er af en toe hele zeldzame dwalers het land in, maar is het qua soorten verder tamelijk stabiel. Juli betekent vaak wel het begin van de trekperiode over zee. Spannende soorten als pijlstormvogels, rosse grutto’s en allerlei zee-eenden zijn dan vanaf de kust waar te nemen, zeker als de wind gunstig staat. Voorschoten ligt echter niet aan de kust, dus het moet wel heel gek lopen wil ik hier zee-eenden tegen gaan zien. De komende weken komt er wel weer wat trek op gang, vooral vanuit de steltlopers. Kemphanen, groenpootruiters en verschillende plevier komen vanuit het noorden, en zakken via Nederland langzaam verder richting hun overwinteringsplaatsen in het zuiden.

Nieuwe soorten vinden blijft dus (nog even) een uitdaging, maar aan de andere kant is er nog zat leuk te vogelen met de soorten die nu wél aanwezig zijn. Vooral de jonge vogels zijn druk in de weer: juveniele futen proberen hun eerste visjes te vangen, de meerkoet- en waterhoenpullen zijn inmiddels flink gegroeid en bijna net zo groot als hun ouders, en de jonge kneuen en groenlingen vliegen steeds vaker mee met de groep.

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding Havik Goshawk Raptor Bird Of Prey Roofvogel
Havik / Goshawk

De meeste jongen worden succesvol groot, maar voor sommigen loopt het broedseizoen minder goed af. Buizerds, sperwers, boomvalken en slechtvalken loeren geregeld op al dat grut, en de lokale havik komt bijna dagelijks voorbij met een geslagen prooi. Ook dat hoort erbij; wellicht heeft de havik ook jongen om te voeden. Het blijven imposante beesten, zeker als ze op jacht zijn.

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding Sprinkhaanzanger Grasshopper Warbler
Sprinkhaanzanger / Grasshopper warbler

Sommige soorten hangen hier nog even rond voordat ze aan hun terugreis beginnen. Dat geeft nog wat kansen voor foto-inhaalmomenten. Zo ben ik in de vroege ochtenduren er op uitgetrokken om de sprinkhaanzanger weer te zien. De metalige ratel had ik de dag ervoor al gehoord vanaf de trekvogelkijkplek, dus hij zou er nog moeten zitten. Nog voordat de zon echt op is, hoor ik de vogel. Mooi, nog aanwezig! En dan de echte uitdaging: de vogel in beeld krijgen. Ik loop langzaam in de richting van het geratel, telkens wat meters. De eerste keer loop ik er grandioos voorbij, want opeens zit het geluid achter me. Weer langzaam terug dus. Speurend in de begroeiing zie ik uiteindelijk een klein bruin vogeltje zitten. Is dat ‘m? Zodra het snaveltje opengaat, begint de ratel weer: gevonden!

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding Holenduif Stock Dove
Holenduiven / Stock doves

De trek ligt weliswaar een beetje stil, maar op de trekvogelkijkplek passeert genoeg om een plezierige ochtend aan te hebben. De bekende houtduiven worden afgewisseld met de kleinere holenduif; ook een soort met een speciaal plekje in dit project, want dit was destijds soort nummer 50!

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding Stork Ooievaar
Ooievaar / Stork

Ook wat lokale ooievaars laten zich goed zien. Een deel van de vogels dragen een ring met een cijfercode, waardoor van een aantal vogels te zien is hoe oud ze zijn en waar ze vandaan komen. Daaruit blijkt dat de meeste ooievaars hier uit de buurt uit het ei zijn gekropen (Leidschendam, Warmond). Dus ja, echte lokalo’s

Bosvogelt Vogel Mark Bos Fotografie Natuur Nature Bird Birding Scholekster Oystercatcher
Scholekster / Oystercatcher

Veel vogelsoorten worden geringd ter behoeve van de wetenschap. Door vogelaars ringen af te laten lezen, kunnen broedplekken, trekroutes en doodsoorzaken in kaart worden gebracht. Deze scholekster draagt ook twee ringen; hopelijk volgt er nog wat leuke data uit de melding.

Ik heb wel een nieuwe soort gezien, maar die telt hoogstwaarschijnlijk niet mee voor dit project. In één van de polders is namelijk een rosse fluiteend neergestreken. Op zichzelf een leuke, overwegend oranjegekleurde eend, die van nature in Amerika voorkomt. In zeldzame gevallen (ver)dwalen vogels uit die regio nog wel eens richting Europa tijdens de trekperiode. Dat is hier zeer waarschijnlijk niet het geval: rosse fluiteenden worden in Nederland veel gehouden als siervogels, en er zwerven her en der wat ontsnapte vogels rond. De kans is zeer groot dat dit dus een ontsnapt, verwilderd exemplaar is.

Geen nieuwe soorten dus deze twee weken. Of nouja, geen tellende soorten. Gelukkig heb ik nogmaals mogen genieten van de sprinkhaanzanger, met wat foto’s als mooie bonus. Dan maken nieuwe soorten niet zo veel meer uit.