Menu Sluiten

Trek in voorspellingen

Het zit er weer aan te komen, een van de grote natuurbewegingen van het jaar: de voorjaarstrek. De komende maanden zullen vele vogels Nederland verlaten, passeren op doorreis, of juist opzoeken om te broeden. Voor 100 Vogelsoorten in Voorschoten betekent dit dat het luchtruim hier de komende tijd flink in de gaten gehouden wordt. En om alvast lekker op de zaken vooruit te lopen, vandaag een blog over wat soorten die ik verwacht of hoop op te pikken.

Drie soorten zwaluwen komen hier in redelijke aantallen voor in de zomer. Boven de bebouwde kom vliegen groepen met gierzwaluwen, terwijl de boerenzwaluwen meer de polders opzoeken. Wie even verder zoekt, kan soms ook groepjes huiszwaluwen vinden. Met die soort is het de afgelopen decennia zeer slecht gegaan, maar de situatie lijkt zich nu voorzichtig wat te herstellen. Naast die drie soorten bestaat er altijd kans op andere overtrekkende zwaluwsoorten, zoals een oeverzwaluw, of heel misschien zelfs een zeer zeldzame roodstuitzwaluw, of vale gierzwaluw. Des te meer reden om de lucht goed in de gaten te houden!

Ook veel verschillende zangvogels keren de komende tijd weer terug. Vogels zoals de tjiftjaf, fitis, zwartkop en tuinfluiter zijn zeer algemeen, dus hopelijk binnenkort ook allemaal weer te zien en horen. Door mijn voorliefde voor rietvogels ga ik alle rietkragen afspeuren, op zoek naar grasmussen, braamsluipers en kleine karekieten, en wellicht nog een verrassing hier en daar.

Gelukkig zijn niet alle overvliegende vogels zo klein als zwaluwen of zangvogels. Tijdens de trek kunnen er ook soorten als lepelaars en bergeenden over komen; die vallen met helder weer goed op door hun witte verenkleed. Hopelijk trekken de bergeenden niet alleen over, maar verblijven ze ook nog even in een van de vele polders hier in de buurt.

Als laatste, een andere fascinerende soortengroep: roofvogels. Op heldere dagen met wat thermiek, ga veel rovers de lucht in en laten ze zich goed bekijken. In de afgelopen jaren heb ik in totaal negen verschillende roofvogelsoorten over Voorschoten zien vliegen: hopelijk passeer ik dit jaar de tien! De mogelijkheden zijn er zeker; zowel visarenden als rode wouwen hebben in het verleden over Voorschoten getrokken, evenals blauwe kiekendieven, zeearenden en ruigpootbuizerds. Dit voorjaar heb ik al vijf soorten kunnen zien (slechtvalk, torenvalk, sperwer, buizerd, havik), dus laat die trek maar komen!