Menu Sluiten

100 soorten: drie keer riet

Tijd voor een update voor 100 vogelsoorten in Voorschoten, want er is een hoop te zien (én horen) geweest de afgelopen weken! In de vlog van deze week ga ik op zoek naar een ijsvogel, en vind ik een andere grote verrassing. Bekijk de video hieronder:

In bredere zin zijn het eigenlijk twee weken van verrassingen geweest. Een aantal soorten had ik wel verwacht ergens dit jaar te gaan zien, maar niet per se al in januari verwacht. Zo verbaasde ik me over een groepje graspiepers dat in de polders rondvloog; ik had graspiepers vooral tijdens de trek- en zomerperiode verwacht! Ook een overvliegende ooievaar deed mijn wenkbrauwen even fronzen. De meeste ooievaars overwinteren namelijk niet in Nederland. Uit tellingen bleek echter dat het aantal overwinteraars hier toeneemt, en steeds minder vogels de trek naar het zuiden ondernemen.

Wat mijn wenkbrauwen bijna van mijn hoofd lanceerden, was echter een veel kleiner vogeltje dat ik afgelopen week voor het eerst in Voorschoten zag. Tijdens een fietsronde langs wat rietkragen viel mijn oog op een kleine bruine vogel, die druk zat te plukken aan een rietpluim. Snel afgestapt, camera erbij gepakt, en door het riet heen fotograferen. Al snel bleek het een soort te zijn waar ik al op hoopte, namelijk de rietgors!

Deze in Nederland algemene vogelsoort is op veel plekken te zien, maar wordt maar zelden gemeld binnen Voorschoten. Ik vermoedde al dat ze ook hier te zien zouden zijn, want er staan aardige rietkragen her en der in de gemeente. Dat bovenstaande vogel geen toevalstreffer was, bleek een paar dagen later. Toen ontdekte ik aan de andere kant van het dorp ook een rietgors in een rietkraag. Dit keer ging het om een mannetje in winterkleed, te zien aan de zwartgevlekte ‘slab’ onder de snavel.

Een andere mooie verrassing was de verscheidenheid aan ‘grijze’ ganzen. Naast de veel voorkomende grauwe gans en de kolgans, vlogen er de afgelopen weken ook twee andere soorten over Voorschoten: toendrarietganzen en kleine rietganzen. Deze soorten ganzen kunnen niet alleen met elkaar verward worden, maar ook met (jonge) kolganzen; het lijkt allemaal nogal op elkaar! Toch zijn ze door wat kenmerken uit elkaar te houden. Kleine rietganzen hebben het formaat van een kolgans, maar een kortere nek, ietwat roze poten, lichte bovenvleugels en overwegend weinig roze op de snavel. Toendrarietganzen zijn meestal een slagje groter, hebben donkere bovenvleugels, een langere nek, en meer oranje poten. Het juist determineren van dit soort ganzen is af en toe een vak apart, zeker op afstand of met ‘slecht’ licht. Gelukkig vlogen deze rietganzen dichtbij genoeg om ze goed op de plaat te kunnen zitten.

Naast graspiepers, rietganzen en rietgorzen waren er nog meer leuke ontdekkingen. Een groep glanskoppen was druk aan het foerageren in de kale boomtoppen. Wat groenlingen verderop vooral zaten te zingen, en op te warmen in de zon. Op meerdere plekken waren koperwieken actief, en de eerste kieviten waren ook al weer in de polder aanwezig.

Er blijft de komende tijd nog genoeg te ontdekken gelukkig. Zo moet ik nog een aantal vaste bewoners van Voorschoten te zien krijgen, zoals de groene specht en de ijsvogel. Het winterweer van de afgelopen dagen schept ook wat interessante mogelijkheden: het dichtvriezen van rietkragen en slootjes levert misschien wel wat bijzonders op. En ook in de sneeuw viel er genoeg te vogelen, maar daarover volgende week meer!

Totaal aantal soorten: 66 / 100

Aantal nieuwe soorten: 12

 • Glanskop
 • Graspieper
 • Groenling
 • Houtsnip
 • Kievit
 • Kleine rietgans
 • Koperwiek
 • Ooievaar
 • Rietgors
 • Slechtvalk
 • Toendrarietgans
 • Waterral