Menu Sluiten

100 soorten: een vliegende start!

Het is 2019 en dat betekent dat het project 100 vogelsoorten van Voorschoten van start is gegaan! In dit jaar ga ik mijn best doen om honderd verschillende vogelsoorten te zien in één van de kleinste gemeentes van Nederland.

Er zijn in Nederland meer dan vijfhonderd verschillende vogelsoorten vastgesteld. Ongeveer de helft daarvan is hier het gehele jaar te zien, overwintert, broedt of overzomert hier. Sommigen leven op of nabij zee, andere vooral in grote bossen in het oosten van het land. Een deel van de vogelsoorten komt hier alleen tijdens de trekperiode, en sommige soorten worden hier enkel gezien als ze ver buiten hun gewone leefgebied dwalen.

Het zien van een hoop verschillende vogelsoorten hangt daarom af van de tijd van het jaar en de verschillende locaties. Op Texel vindt elk jaar een Big Day plaats tijdens de voorjaarstrek. Dan proberen verschillende groepen vogelaars zo veel mogelijk soorten te zien op één dag. Veel teams zien vele tientallen soorten, sommige teams gaan zelfs ruim over de honderd! Dit soort aantallen zijn echter uitzonderlijk. Texel heeft een grote biodiversiteit door de verschillende biotopen; strand, zee, bos, grasland, duin, wetlands. Elk van die gebieden brengen unieke soorten met zich mee. Daarnaast is Texel met zo’n 463 vierkante kilometer een fors grondgebied; een goede 40 keer groter dan Voorschoten.

Dat neemt niet weg dat er ook in het kleine Voorschoten honderd soorten te zien moeten zijn! Er zijn daar in de loop der jaren al zo’n tweehonderd verschillende soorten gezien. De helft daarvan proberen te zien in één jaar tijd wordt dus al een flinke uitdaging. Om dit zoveel mogelijk kans van slagen te geven, heb ik al wat voorbereidingen gedaan. En dat blijkt een goede zet te zijn geweest, want we kunnen vliegend van start!

De eerste twee dagen van 2019 hebben namelijk al een hoop soorten opgeleverd. Een groot deel ervan is voor dit moment van het jaar weinig verrassend. Soorten zoals merels, koolmezen, en turkse tortels zijn hier jaarrond aanwezig. Kolganzen en grauwe ganzen grazen in flinke aantallen in de polders, net als een groepje spreeuwen, dat half verdwijnt in het hoge gras. Tijdens het doorzoeken van een groep smienten komt ineens een dodaars het beeld in zwemmen. Deze kleine fuut heb ik slechts één keer eerder in Voorschoten gezien, dus dat is een goed begin van dit jaar!

Verderop in het park vind ik een aantal bosvogels: goudhaantjes, pimpelmezen, en boomklevers. Ook een vuurgoudhaan laat zich kortstondig zien, evenals een groep overvliegende appelvinken. Gemengde groepen van vinken en kepen struinen samen de bebladerde grond af. Aan roodborsten en merels geen gebrek; zij laten luid en duidelijk horen dat ook zij aanwezig zijn.

De roofvogels laten zich ook goed zien deze dagen; ik krijg vier buizerds, een sperwer, een havik, en een torenvalk voor de lens. Vooral een havik die rustig vertoeft in een boomtop, is een fraaie bonus. Nabije eksters, kraaien en kauwtjes laten luidkeels weten dat zij het niet zo hebben op de aanwezigheid van deze rover. Uiteindelijk krijgen ze hun zin; de havik er genoeg van, en vliegt ervandoor.

Na twee dagen spotten wordt het tijd de balans op te maken. De teller strandt op 47 soorten. Met bijna veertig soorten per dag een prima resultaat! De mooie vondsten zijn vooral de dodaars, boomklever en appelvink geweest, en een roepende raaf op dag één! Algemene soorten als de winterkoning en de kleine mantelmeeuw schitteren nog in afwezigheid. Maar goed, het is pas januari…

Totaal aantal soorten: 47 / 100

Aantal nieuwe soorten: 47

 • Aalscholver
 • Appelvink
 • Blauwe reiger
 • Boomklever
 • Boomkruiper
 • Bosuil
 • Buizerd
 • Dodaars
 • Ekster
 • Fuut
 • Gaai
 • Goudhaan
 • Grauwe gans
 • Grote bonte specht
 • Grote Canadese gans
 • Grote zilverreiger
 • Havik
 • Heggenmus
 • Houtduif
 • Huismus
 • Kauw
 • Keep
 • Knobbelzwaan
 • Kokmeeuw
 • Kolgans
 • Koolmees
 • Krakeend
 • Kuifeend
 • Meerkoet
 • Merel
 • Pimpelmees
 • Putter
 • Raaf
 • Roodborst
 • Smient
 • Sperwer
 • Spreeuw
 • Staartmees
 • Stormmeeuw
 • Torenvalk
 • Turkse tortel
 • Vink
 • Vuurgoudhaan
 • Waterhoen
 • Wilde eend
 • Zilvermeeuw
 • Zwarte kraai